Alle innlegg av admin

Løe på enget

På Sagmoen-enget står det fortsatt ei løe. Den er spesiell med sitt «brutte tak». Min bestefar, kom hjem fra Amerika i 1914 og giftet seg etterhvert med Gisken som var odelsjente på Sagmoen. Han satte opp løa i 1918, inspirert av byggeskikken i Amerika. Spontaket er nå råttent. Bølgeblikket på toppen ble lagt på midt på 1980-tallet.
Jeg husket vi fylte løa med høy til litt ut på 1970-tallet.

De eldste gardene i Tynset.

Gardshistorie Neby 

(Arne Dag Østigaards innlegg i ArbeidetsRett, 05.01.2018)

Det har oppstått misforståelser om de eldste gardene omkring Neby. Vi trenger derfor en kvalitetskontroll. Vi vet likevel ikke når første Neby-bru ble bygd. Men i 1514 finner vi ved Glåma, Erlend Sundet. Trulig var han en sundmann, som frakta folk og fe på flåte over elva.

Eldste garden i Tynset (Tunnusetr) var trulig Tyve eller Tuvin, som i dag omfatter engene rundt Glåma og Tunna. Vin betyr gode grassletter. Tenk på Vinland! Navnet Tunna har med at ho stadig tvinner seg og skaper nye elvefar. Trulig lå elva i urgammel tid rett under Egga (Kjerkjegga). Tunnusetr var da hovedbølet i bygda vår, der kjerkja troner den dag i dag.

Du kan faktisk skimte rester av uregjerlige Tunna (dativ Tøen). Kranglefanten, Tunna, har nemlig trulig i middelalderen pressa Glåma inntil brinken til nåværende Tjønna. Før Glåma atter fant seg et nytt farleie. Det kan ha skjedd i den katastrofale storflommen i 1346.

By betyr bosted, og lå muligens der Fløtten troner i dag. Senere ble By delt i Nedby, Østby, Oppby (Uppbyr – Oby 1578) og Prestby (Prestegarden). Den naturlige flata på Neby, egna seg både som tingsstad og markedsplass. Vedalen opp kjerkjegjelen forteller om et hellig sted. Ve betyr nemlig hellig.

Ofte het den første faste garden i ei bygd for kun Garden. I Tynset finner vi derfor Oppgard eller Ogarden på bygdemål. Og nettopp første stavkjerkja vår ble reist under Uppgardr (1514). Den trona minst helt fra 1211 til 1708. Vi venter derfor spent på de dyktige arkeologene, Helle Vangen Stuedal og Amund Haugen Steinbakken!

Vennligst Arne Dag Østigaard.