Høstdag på Savalen

Savalkletten sett fra Klevan, 8.10.2022

Sjøl om Savalen området ikke er en den del av Tunna-vassdraget, har de et par ting felles.

Begge ligger vest for Glomma, og (etterhvert) en del av Glomma-vassdraget.
Se mer om Savalen her