Tunnfossen

Tunnfossen på Moan.

Dammen, som var tømret opp og ble tatt av storflommen i 1966, vart bygd i 1890 årene.
Kraftstasjonen vart satt i drift ved juletider 1897 – det første elektrisitetsverket i Nord Østerdalen og ett av de første i fylket. Tunna kraftstasjon leverte strøm bla. til Tønset Elektrisk Meieri på Neby – Norges første meieri med elektrisk drift.

A/S Tønset Elektrisitetsverk, ble stiftet i 1910 og fikk konsesjon på kraftoverføring fra Tunnfossen til fem transformatorstasjoner (Tunnbrumoen, Utgård, Åen, Røsta, Tynset jernbanestasjon). Dette skaffet også andre private hustander i Tynset strøm.
Fram til 1910 var det kun meieriet, og noen få hustander på Neby, som hadde elektrisk strøm.

I 1948 overtok A/L Nord Østerdal Kraftselskap.
De leverte strøm til garder på Moan fram til ca 1965.

Tunnfossen-1962_1
Tunnfossen med liten vannføring. Rester fra fløtingen ligger på Moansida. Foto: Bjarnar Orkelbog
Tunnfossen-1962-2
Tunnfossen i August 1962. Huset «Fossegrimmen» er i dag fritidsbolig. Foto: Bjarnar Orkelbog
Tunnfossen-1962-3
Tunnfossen. Foto: Bjarnar Orkelbog
Tunnfossen-1962-4
Tunnfossen i August 1962. Foto: Bjarnar Orkelbog
rester_dammen-11
Rester av dammen, sett nedstrøms, juli 2011
Samme sted som over -juli 2018. Nesten tørrlagt elv og restene etter fossen snart helt borte

 

rester_damm-11
Sett oppstrøms, juli 2011

 

kraftstasjon-web
Grunnmuren etter kraftstasjonsbygget. Til venstre, innover mellom trærne, sees pilarene for turbinrøret som ledet vatnet fra dammen. Bildet er tatt 15.04.12
tunnfossen-1013
Like før isen legg seg, 27.0kt.2013
Tunnfossen med kraftstasjon slik det så ut på på 1890-tallet (MINØ)
Tunna Kraftstasjon, ca 1960
kraftstasjon1
Fra byggingen av kraftstasjonshuset, til venstre Ivar Rønning,ukjent, Einar Orkelbog, Alf Nebylien.
kraftstasjon3
Bygging av turbinrøret
kraftstasjon4
Pilarer for turbinrør. Noen som kjenner han på stabben?
kraftstasjon6
Svinghjulet i kraftstasjonen

kraftstasjon5

 

2 kommentarer til “Tunnfossen

 1. Da vi kom til Tynset like etter krigen sommeren 1945, hadde far kontakt med bestyreren for kraftstasjonen i Tuna. Han spurte far hvor mye han ville ha fast og far sa at han gjerne ville ha et par kilowatt. Da fikk han høre at det var langt iver det han hadde mulighet til å levere. Han kunne få 400 w. De første årene varierte spenningen mye. Om kvelden når folk gikk i fjøset, falt spenningen ofte ned til 110 volt. Vi hadde derfor en del lyspærer på 110 volt som lyste godt ved denne spenningen. Problemet var bare at etter fjøsstellet, steg spenningen igjen og om pærene da ikke var byttet ut og de ble tent, gikk de ganske fort. Om natten var det ofte full spenning. Voltmeteret måtte derfor henge godt synlig slik at en kunne sjekke spenn8ngen før lyset ble tent.
  Inneimellom om vinteren kunne spenningen falle voldsomt. Som regel ble det sagt at det hadde kom kommet is turbinen.
  Vi fikk en transformator som kunne transformere spenningen både opp og ned. Vi hadde en mixmaster frà USA som trengte 110 volt og en brødrister som måtte ha 220 volt om en skulle ha glede av den. Transformatoren gjorde det mulig å ha glede av beggé.
  Etter at Nord-Østerdal kraftlag overtok i 1948, ble det mer strøm og mer forutsigbare tilstander på el-fronten.

 2. Hei! Ad. foto 7 (foto15.4.2012 rester kraftstasjon og 11 (bygging turbinrøret)

  NVEs museumsordning arbeider med å dokumentere, bevare, belyse og formidle historien som er knyttet til NVEs ansvarsområder: vassdragsforvaltning og energiforsyning.
  For tiden jobber vi blant annet med en publikasjon om elektrisitetsforvaltnings historie før 1921. I den forbindelse vil vi omtale noen interessante lokaliteter. Tunna kraftstasjon/Tønset Elektriske Meieri og Lysanlegg er av interesse i denne sammenheng. I den forbindelse ber om tillatelse til å bruke ovennevnte bilder i nevnte publikasjon og i at formidlingsarbeid tilknyttet denne.
  Vår publikasjon vil inngå i NVEs rapportserie og digital utgave blir publisert på https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/.
  På denne nettsiden er også mer info på NVEs arbeid på dette felt.
  NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet og det er ingen kommersielle interesser knyttet til nevnte publikasjon.
  For mer info vennligst ta kontakt med undertegnede.

  med hilsen
  Per Einar Faugli
  NVE Museumsordningen
  Administrasjonsavdelingen – seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie
  Tlf. 951 79 829

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *