Flom Tønset, 1888. (Musea NØ). Ingen vegetasjon eller andre bygninger på kjerkegga
Flom i Tunna. v/Linjordet tidlig 60-tall. Foto: Per Magne Grue
Flom ved Motrøen, 1966 eller 67.
Flom på Tynset en gang mellom 1902 -05. Kilde:Musea i NØ