Forfedre Sagmoen 76/6

 

Sagmoen ble i 1840 fradelt fra Motrøen Østre.  Første eier av 76/6 var Peder Larson og
kone Ingeborg Iversdatter Botnan. Deres sønn Iver Pederson fikk skjøte i 1841.
Garden ble solgt på auksjon i 1849 til Peder Tangen.
Peder Tangen var kjøpmann på Neby og eide på den tiden flere eiendommer langs Tunna.

Garden Sagmoen kom inn i vår slekt i 1856, da Ole Mortensen Tanglien fikk skjøte av
Peder Tangen, for 1200 spd.
Ole M. Tanglien født 1819, giftet seg med Gisken Pedersdatter Bangen i 1855. Ole døde bare 48 år gammel,
og Gisken drev Sagmoen alene fram til 1889, da hun ga skjøte til sin sønn Morten Oleson, født 1856. 
Morten Oleson Sagmoen giftet seg med Marit Mortensdatter Utgårdstrøen. De fikk sammen 8 barn.
Bortsett fra Gisken, født 1887 og Gudrun, født 1891,  døde de  andre 6 som småbarn.  
Marit Mortensdatter døde i 1909. Morten Oleson døde i 1922.
Gisken var odelsjente og giftet seg med Peder Mortenson Linjordet (mine besteforeldre)

 

Sagmoen anno 1953.

 

Bestefar Peder er inngift på Sagmoen. 
Peder var en av 5 barn, av Morten Estensen Linjordet (1842-1925). Gift med Marit Pedersendatter Øyan
(1841-1893) i 1876.
Morten Estensen Linjordet var byggmester, og har etterlatt seg flere dagbøker ,hvor han bla har tegnet og
beskrevet flere av sine bygg.

Peder reiste til Amerika i 1906, hans søster Barbro (1878-1974) reiste til Amerika 1907.
Barbro kom aldri tilbake til Norge, men stiftet familie i Montana, og fikk etterhvert  3 barn. To andre brødre,
Esten født 1881, og Martin født 1886, slo seg ned og stiftet familier i Rendalen.
Eldste søster Mali døde i 1901, 24 år gammel.
Ole, (1867-1947) halvbror, bygde opp og drev slakteri  i Alfarheim.

Peder vendte  tilbake til Norge i 1914, og giftet seg med Gisken Sagmoen  i 1917. De drev garden,  
samtidig som han jobbet som tømrer.
De fikk 4 sønner, Morten (min far) , Eivind, Olav og Magne.
Peder døde i 1960 og Gisken i 1967
Morten giftet seg med Brita Nybø i 1952, og de tok over garden i 1954..

 

Morten Oleson Sagmoen og Marit Mortensdatter Utgårdstrøen med døtrene Gudrun til høyre og Gisken bak. Barnet på fangeter et av dem som døde tidlig.

 

 

Ei side fra en av Morten Estensons mange dagbøker. Her skriver han om sine barn. Nyttår 1920.

 

Oldefar Morten Estensen, med 4 sønner og svigerdøtre. Gisken og Per i midten bak. (Gutten og jenta bak  til venstre er antageligvis noen av hans eldste barnebarn).
Barbro Mortensdatter, født 1878 døde i 1974. Reiste til Montana, Amerika i 1907
Peder Mortensson, bestefar (til høyre) sammen med kompisen Savalberget, innom fotografen i hovedstaden (antageligvis) på vei heimatt fra Washington, Amerika i 1914.
Arbeidsgjengen i Aberdeen Washington . Peder bakerst til venstre.

Ei side fra dagslista til bestefar, april 1907. 3 til 3,5 USD pr dag.
I USA tok han navnet Pete M Estensen. Her et kort fra en kamerat som hadde vært med i et hopprenn.
 
Bryluppsbilde Gisken og Peder. Januar 1917.
Gisken og Peder med sine 4 sønner i 1927. Morten, Eivind, Olav og Magne.
Kalving-79
Litt problematisk kalving på Sagmoen i 1979, Morten og Brita.
Sagmoen 17.mai  2016