Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT" in /customers/e/d/0/tunna.no/httpd.www/wp-content/plugins/any-mobile-theme-switcher/any-mobile-theme-switcher.php on line 127 Gamle bilder – TUNNA – ei elv i Tynset.

Gamle bilder

 

 

 

neby-1964
Neby mot Moan og Skarpåsen, 1964. Neby var handelssentrum i Tynset og nevnes i skrift første gang i 1578, men bosettingen er eldre. Familien Tangen drev i hundre år butikk, gjestgiveri og skjenkested på Neby, men avviklet dette i 1911. Sentrum ble som en følge av etableringen av Rørosbanen (1877), utviklet på stasjonssida. Siste forretning i drift på Neby ble lagt ned i 1975.
Tynset Torg – 1964
Bygging av undergangen ved Motrøkrysset, RV3 i 1979. Foto: Per Magne Grue
Tunna mot Kirka. Fra Mælan? Årstall ukjent. (Fotograf P.K.Lien levde1893-1951).
Kirka og Eggen skole, Neby. Årstall ukjent. Foto: PK Lien
Slakteriet, meieri og felleskjøpet, og det som i dag er Nytrøaindustrifelt,. År 1964. Foto: Widerøe
Fløtetømmer på Glomma isen, nedenfor Tynsetbrua, april 1954. (Anno Norsk Skogbrukmuseum)

 

Utsikt fra Tunnheim, 1917
Jernbanevogner og TynsetKirke, Årstall ukjent. (Musea i NØ)
Forsamlingshuset Fram ved Neby. Huset ble revet i 1979, og gangveien ble bygd
Aslaug og Einar Tangen med hesten Turman kjører høy på Tangmoen i Tunndalen 1970. Foto: Kirsti Magni Tangen

 

Riving av Fram i 1979. MuseaNØ
Fram med gamle Motrøkrysset . (foto digitalmuseum)
gutta1945
Lokal lag i hjemmestyrken våren 1945. Foran fv. Eivind Sagmoen, Ivar Rønning, Asbjørn Brumoen, Morten Sagmoen. Bak fv. Olaf Linjordet, (ukjent) , Karstein Brekken, Einar Orkelbog, Noralf Moan, Olav Brumoen
Tveråbrua tidlig 1900-tall,over Tunna. Brua ble tatt ned under flommen. (Musea i NØ)
tynsetkirke-05-10
Tønset Kirke, ca 1905
Lonåsen i 1951, med elva Lona som en av de større side elvene til Tunna.
Lonåsen med Karlsgarden midt på bildet. Elva Lona i forgrunnen, en av de større sideelvene til Tunna. August 1951. (foto Widerøe)
Snekkermovangen på Milskiftet, antageligvis på 1950-tallet. Legg merke til hvordan vegetasjonen rundt setra var den gang.
Dammen og deler av Moangrenda . «Fossegrimmen» i forgrunnen, august 1961, (foto Widerøe)
Vinne_linjordet
Vinna på Linjordet midt på 30-tallet. Jenta som holder hesten er Karen Marie Hansen, jenta til høyre er Brita Sagmoen født Nybø ,bak fra venstre Olaf Linjordet, Inga Nyutstumoen, født Linjordet og Eilif Linjordet.
høykjøring-1914
Bak på bildet står det: «Det første høylass blir kjørt inn av Idius Nybø og Annar Linjordet høsten 1914 på Tunheim». Bakken/haugen til høyre bak hesten er Matberget. I dag er dette planert vekk og dyrket opp.
Vinterbilde fra Neby. Gamle Neby-bru i bakgrunn. 1945
Skøyteløp på Bjørnsmojordet , 1965
fra kirkegga nord-vestover. Motrøen i forgrunnen. Hansæl mfl. Årstall ukjent, men antakeligvis +/-1930…..
badstua-Vidsyn-50tallet-web
Badstua på Vidsyn ca 1955. Den stod på, det som i dag er, parkeringsplassen i nordenden av fotballbanene.
tangen-vidsyn
I front Moanakern, gamle Vidsyn fotballbane med badstua til høyre og et hus med en 6 seters utedo og vedskåle.
minkgard Tunnbrumoen-61
Minkgard på Tunnbrumoen 1961. Skaugum og Brumoen bak
vidsyn-linjordet
Vidsyn Folkehøgskole, seinere Foros Handelsskole. Garden til venstre er Linjordet. august 1961
Linjordet-36
Linjordet 1936. Foto E.Linjordet
linjordet-53
Linjordet 1953. Store endringer her med veien og Tunna nå.
motroa
Motrøa 1961. Langgjelen bak, og Nørstegjelen skimtes helt øverst.
 
neby-Fram
Neby 1961. Vi ser bla. det gamle forsamlingshuset Fram. Badstua Glåmtun til venstre i nedre kant.
egga_mot_byn
Kirkeegga med Snekkerskola og gamle Eggen skole, 1961
neby-1920
Neby ca 1920. Nebybrua skimtes til høyre.
nebybru
Nebybru ca 1920
rostvangen-1920
Røstvangen gruver, 1920
kirka-old
Idyll ved Glomma, kirka, (år ukjent)
prestgardn-53
Prestgard’n 1953. Gardene Moen og Utgård opp til høyre
Nygaardshaugen
Nygårdshaug, juni 1953
klettan1961
Klettan, med Nordigard og Neby i forgrunnen, September 1961
campen-61
Huset på prærien…, Campen, 60
tynsetbrua-61
Tynsetbrua med gamle Røroskrysset. TynsetCamping 1961
TynsetTorg, mai 1967. Foto: Henrik Svedahl. NVE
sentrum-tron-52
Tynsetsentrum sett fra nord mot Tron, august 1952. Mange hesjer der det i dag er skoler og bolighus……
sentrum-industrifelt_61
Tynsetsentrum 1961. TynsetHotell bygges. Bakover ser vi Ringveien og det som i dag er industrifeltet
tynset-35
Tynset sentrum med Lunstøeng butikken, 1935
Tynset-stasjon
Tynset stasjon 1924.
tynset-postkort-1909
Kongsveien Tynset 1909
tynset-stasjon-35
Tynset sentrum med jernbanestasjon, ca 1935
tynset-stasjon-1950
Tynset stasjon 1950
TynsetTorg 2005. (foto: Tynset Kommune)
tt-night-80
Tynsetbyn by night. Tron Torget mot Brugata , september 1979

 

 (De fleste flyfoto er tatt av Widerøe og Skappelen)

Flere bilder:
VinterVårSommer HøstSavalenGamle bilder – TunheimTunheimbru