Tynset Folkehøgskole

Tynset Folkehøgskule startet opp på garden «Tunheim» i 1914 av Idius Nybø. Tunheim var opprinnelig en fogdgard. Hovedbygningen inneholdt bla  kontor for fogden. Kontoret, sammen med ei stor stue, ble innredet som skolesal
og Tynset Folkehøgskole tok i mot de første eleven i 1914.
Skolen ble populær og elevtallet økte. Snart ble det behov for mer plass.
Høgskolelaget kjøpte da en  gammel tømmerbygning fra Neby (opprinnelig Tønset Elektriske Meieri).  
Tomt ble ervervet  på Vidsyn, huset ble satt opp ,og skolen tok i bruk nye klasserom på Vidsyn i 1922.  
Folkehøgskolen benyttet fortsatt skole lokaler på Tunnheim.
Idius Nybø døde i 1946 , og Ivar A. Streitlien tok over som skolestyrer fram til den ble nedlagt i 1952.

Skola på Vidsyn ble seinere benyttet som framhaldsskole. Foros Handelsskole hadde tilhold her fram til
Trontun VGS ble åpnet. 
Skolebygningen på Vidsyn ble revet på slutten av 70-tallet.

Tunheim som folkehøgskole, med Tunna i forgrunn. År 1917
Bak på bildet står det: «Det første høylass blir kjørt inn av Idius Nybø og Annar Linjordet høsten 1914 på Tunheim». Bakken/haugen til høyre bak hesten er Matberget. I dag er dette planert vekk og dyrket opp.
Tunheim som folkehøgskole, aneks og hovedbygning, 1924
Anne Nybø blandt ku og geit på setra i Bruskaret, ca 1940.
Utsikt fra Tunheim 1917. (Musea i NØ)
Brita og Harald Nybø på Tunheim, ca 1930
Tunheim 1953
TynsetFolkehøgskole 1914. ( noen få identifiserte pers.) 1.rekke fra venstre: nr 2 i Berit Koteng. nr 8 Gudrun Hansæl, nr.9 Olga Linjordet 2.rekke fra venstre: nr. Lærerinne Galtvik, nr 4 Sigrid Tunbrumoen, nr. 10 Sigrid Storeng, nr. 11.Anne Nystumoen, nr.12 Gudrun Sagmoen
Friminutt på Tunheim ca 1915.
Hele årskullet, med Anne og Idius Nybø i forkant til venstre,  samlet i hagen på Tunheim en vårdag, ca 1930
Skolebygningen på Vidsyn på 30-tallet.
Skolebygningen på Visdyn, mot Neby og Klettan bak, juni 1953
Vidsyn med fotballbanen og badstua. Videre innover Moan, august 1961

 

Flere bilder:
VinterVårSommer HøstSavalenGamle bilder – TunheimTunheimbru