Løa på enget

Løene ved Tunna

På flatene mellom Tunna og Glåma er det mange fine engjorder.
De fleste engene hadde hver sin løe som ble fyllt med tørt høy (den tia det ble hesjet) ,
som ble kjørt til gards i løpet av vinteren.
Disse er ikke lenger i bruk. Nå høstes graset på andre måter og transporteres til gards rett fra jordet
i løpet av sommeren  oftes som silo eller rundballer. Flere av løene er nå borte og de som fortsatt står,
er erklærte kulturminner.

På Sagmoen-enget står også ei løe. Den er spesiell med sitt «brutte tak».  
Min bestefar, kom hjem fra Amerika i 1914 og giftet seg etterhvert med Gisken som var odelsjente på Sagmoen.
Han satte opp løa i 1918, inspirert av byggeskikken i Amerika. Spontaket er nå råttent.
Bølgeblikket på toppen ble lagt på midt på 1980-tallet.
Jeg husket vi hver sommer, til ca midt på 1970-tallet, fylte løa med høy. Høyet ble kjørt hjem i løpet av vinteren.