Laft

 


Både far, bestefar og oldefar tømrere. Oldefar og delvis bestefar var tømrer av yrke.
For min del er laftinga en liten hobby (er absolutt en enkel amatør), men synes det er en artig «aktivitet». 
Fascinerende å tilpasse stokk på stokk……..
En tradisjonell byggemåte som har sine røtter helt tilbake til vikingtia her i Norge.
Utstyr som økser, bile, medrag, nåvår etc har nok gått i arv på Sagmoen i flere generasjoner.

For min del så ble jeg innviet i laftekunsten da Eiliv Losgård og jeg skulle starte skiutleie og skiskole
på Savalen i 1981.
Vi høgde tømmer,  og laftet opp hus for ski utleie (60m2) på saga på Moan i løpet av sommer 1981.
Satte den opp på Savalen, ved skiheisen, på høsten, og åpnet skiutleie og skiskole 1.juledag samme år.

Slik jeg lærte å lafte, så skal stokkene legges med rot- og toppenden vekselvis til hver sin side.
Ujevne og ulike høyder på stokkene. Viktig å utnytte og ta hensyn til  den naturlig avsmalningen 
og ev krok på stokkene, «da blir det liv i veggen». Stokkene med kroken opp.
Huset virka mer solid når veggen har en svak kuv på midten.
Sjølve laftet (hogget) er flatlaft (tradisjonell måte å lafte på i Nord Østerdalen).

Ommøblert fjøs funker som «laftehall» vinterstid. Lav takhøyde setter sine begrensninger, men moro lell.😀

Høvler stokkene kun på innsida. Ser man på gamle tømmerhus, hytter, seterhus mfl.
så er ingen yttervegger høvlet.

 

Bua på setra 1990/91

Bua, ble laftet opp i 1990/91 og satt opp på Hølvangen i 2005.  5″ tømmer, ca 12 m2.

 

Gapahuk på hytta 2019

 

 


Nytt prosjekt 23/24

6″ tømmer
Litt annen gapahuk variant, åpen gavlvegg


 

Gapahuk prosjekt høst 2021 til vår 2022.

Ingen 90graders vinkel her. Stump vinkel i bak-kant slik at fronten ble bredere.

 

Må flytte ut de siste kvarva, for å få plass til å lafte opp røste.

>

Leveringen.

Gapahuken ble solgt og levert 07.07.22


 

Gapahuk prosjekt Høst/Vinter/Vår 2019-2020

Laftet på Sagmoen (inne og ute) høst/vinter 2019,og satt opp ved hytta på Savalen, vår 2020.
6″ tømmer
På plass på Savalen