Moanbilder

 

Moangrenda ligger på vestsiden av Tunna,  parallelt med RV 3 fra Motrøkrysset og nordover.
Moan regnes fra Vidsyn og nordover.

Hester var vanlig her før, men er sjelden syn på Moanveien i 2023, disse var på tur 14.4.2023
Tunna, Moan. 24.06.22. Foto: Nord-Østerdal Miljøpark AS
Dammen og deler av Moangrenda .  «Fossegrimmen» i forgrunnen,  august 1961, (foto Widerøe)
Moanveien i måneskinn, desember 2016
Regnbue over Moangrenda, 7.november 2020
Hopp og Sprett på Moanveien, 27.04 2018
Rønningen i måneskinn, RV3 som en stripe bak, 3 des.2017
Moan i måneskinn, desember 2016
 
kveldshimmel
Kveldshimmel over Sagmoen, 3.08.16
Moankveld, juli 2016
Moankveld, juli 2016
sommerkveld-web
sommerkveld, juni 2016
moan-dammen-61
Moan august 1961. Tunna med dammen, En skikkelig idyll. Dammen raste ut i storflommen 1966, er fortsatt intakt. (foto Widerøe)
 
nebylien
Nebylien, Moan august 1961, med Granenget på andre sida av Tunna
Moan-53
Moan 1953. Midtgarden i front
moan-midtre
Moan, Midtgarden, Nebylien, august 1961
moan1
Moan, august 1961
minkgardbygging-juli64
Hilmar Moan til høyre, Einar Orkelbog m/hatt tar seg 5-minutter under bygging av minkgard i 1964. Tronfjell og Haugen bak. Foto: Bjarnar Orkelbog
Minkgardn-moan-64
Bygging av minkskur på bakken, 1964. Foto: Bjarnar Orkelbog
Sagmoen-1961
Sagmoen med Snekkermoen bak, 1961
kuslipp-1980
Kuslipp på Sagmoen våren 1980. Per Arne Telneset og Anne Giske Sagmoen
Sagmoen-1953
Sagmoen 1953
sagmoen-1987-web
Sagmoen, 1987
ronningen-sagmoen
Tunnbrurønningen og Sagmoen, 1961
fjøs1
Fra fjøsbygging i Rønningen på tredvetallet. Ivar Rønning til venstre

fjøs3

fjøs2

bondaasen
Familien Rønning på Bondåsen, 1915
nyaas
Rønningen (Nyaas) med Tunnbrurønningen bakenfor. August 1961
garasje-moon
Nyåsgarasjen i måneskinn, august 1977
brumoen
Brumoen med Kottenget i bakgrunnen, august 1961
sagtun
Sagtun og Midtun med Hansælgardan i bakgrunnen, august 1961
saga_moan-61
Moansaga 1961
skaugum-61
Skaugum 1961
ser17maitog
Kåre Mælan, Olaf Linjordet og Morten Sagmoen ser på 17-mai stafett på Tynset torg i 1979.

Flere bilder:
VinterVårSommer HøstSavalenGamle bilder – TunheimTunheimbru