Tunnfossen

Tunnfossen på Moan.

Dammen, som var tømret opp og ble tatt av storflommen i 1966, vart bygd i 1890 årene.
Kraftstasjonen vart satt i drift ved juletider 1897 – det første elektrisitetsverket i Nord Østerdalen
og ett av de første i fylket. Tunna kraftstasjon hadde en ytelse på 92 kW, og leverte strøm bla.
til Tønset Elektrisk Meieri på Neby – Norges første meieri med elektrisk drift.

A/S Tønset Elektrisitetsverk, ble stiftet i 1910 og fikk konsesjon på kraftoverføring fra Tunnfossen
til fem transformatorstasjoner (Tunnbrumoen, Utgård, Åen, Røsta, Tynset jernbanestasjon).
Dette skaffet også andre private hustander i Tynset strøm.
Fram til 1910 var det kun meieriet, og noen få hustander på Neby, som hadde elektrisk strøm.

I 1948 overtok A/L Nord Østerdal Kraftselskap.
De leverte strøm til garder på Moan fram til ca 1965.

Les mer om da strømmen kom til  Nord-Østerdalen. Tekst: Arild Alander

 

Tunnfossen-1962-2
Tunnfossen i August 1962. Huset «Fossegrimmen» er i dag fritidsbolig. Foto: Bjarnar Orkelbog
Tunnfossen i vinterskrud. Årstall og anledning ukjent. (musea i NØ)
Tunnfossen i vinterskrud. Årstall ukjent. (musea i NØ)
Samling ved kraftstasjon. (Musea NØ)
Tunnfossen storflom i 1934. (Musea NØ)
Tunnfossen med kraftstasjon, flommen 1934. (Musea NØ)

Tunnfossen-1962_1
Tunnfossen med liten vannføring, sommer 1960. Rester fra fløtingen ligger på Moansida.  Foto: Bjarnar Orkelbog
Tunnfossen-1962-3
Tunnfossen. Foto: Bjarnar Orkelbog
Tunnfossen-1962-4
Tunnfossen i August 1962. Foto: Bjarnar Orkelbog
Dammen brast i 1967.
rester_dammen-11
Rester av dammen, sett nedstrøms, juli 2011
Samme sted som over -juli 2018. Nesten tørrlagt elv og restene etter fossen snart helt borte

 

rester_damm-11
Sett oppstrøms, juli 2011

 

kraftstasjon-web
Grunnmuren etter kraftstasjonsbygget. Til venstre, innover mellom trærne, sees pilarene for turbinrøret som ledet vatnet fra dammen. Bildet er tatt 15.04.12
tunnfossen-1013
Like før isen legg seg, 27.0kt.2013
Tunnfossen med kraftstasjon slik det så ut på på 1890-tallet (MINØ)
Tunna Kraftstasjon, ca 1960
kraftstasjon1
Fra byggingen av kraftstasjonshuset, til venstre Ivar Rønning,ukjent, Einar Orkelbog, Alf Nebylien.
kraftstasjon3
Bygging av turbinrøret
kraftstasjon4
Pilarer for turbinrør. Noen som kjenner han på stabben?
kraftstasjon6
Svinghjulet i kraftstasjonen

kraftstasjon5

Rester av «laftekassa» nederste del av dammen.  31.07.22
Hver lafteknute ble tydeligvis forsterket med kraftige smidde spiker. Varierende lengder 20-30cm,     31.07.22