Bruarealet klargjøres i Tunndalen

Her skal nye Tunna bru bygges.Entreprenør Syltern og hans anleggsmaskiner har kommet godt i gang klargjøring for bygging av ny Tunnabru på Rv3 ved Lunstøenget.

Den nye brua over Tunna er egentlig  planlagt som trebru, men det kan det bli endringer på. 

Matjorda er skjøvet vekk for å kunne fylle opp ny veitrase. 05.11.22