Godt Nyttår!

2022 er historie og vi ønsker 2023 velkommen.
Umulig å si hva det vil bringe, men fred i Europa bør vi få.
Av mer super lokale ting, blir det spennende å se om starten på  kraftutbyggingen i Tunna kan bli en realitet på høstparten…
Bildet er fra nyttårsnatta i fint måneskinn på Savalen.  Rødalshøa danner bak-kulissen i skinnet fra månen.