Her blir det vei og bru

Arbeidet med RV3 og ny bru over Tunna ved Lonåsen går unna. Forberedelsene til sjølve brubyggingen er godt i gang.