Høst langs Tunna

Høstfarger, nedstrøms fra det som er igjen av gamle tømmerfossen i Tunna. 18.09.2022

Tunna, 18.09.22

Leave a Comment