Løe på enget

På Sagmoen-enget står det fortsatt ei løe. Den er spesiell med sitt «brutte tak». Min bestefar, kom hjem fra Amerika i 1914 og giftet seg etterhvert med Gisken som var odelsjente på Sagmoen. Han satte opp løa i 1918, inspirert av byggeskikken i Amerika. Spontaket er nå råttent. Bølgeblikket på toppen ble lagt på midt på 1980-tallet.
Jeg husket vi fylte løa med høy til litt ut på 1970-tallet.

Leave a Comment