Nytt kraftverk i Tunna?

13.mai 2022 var det befaring langs område ved Tunnfossen på Moan sia. Her var flere berørte grunneiere til stede, sammen med utbygger, Nord-Østerdal Miljøpark AS, og representanter fra Tynset Kommune.

Befaring ved Tunnfossen 13.05.22.       Foto: Jan Kristofferesen, ARLes mer om nye kraftverkplaner i Tunna

Leave a Comment