Sagbruk på Sagmoen

…..det er klart det må vør et sagbruk på Sagmoen 🙂
Navnet Sagmoen har sin opprinnelse fra den gang det var ei sag her, ved Tunnas bredd. Forhåpentligvis drevet av vannkraft.
I dag er det andre tider. Norwood Frontier båndsagbruk fra Canada med bensinmotor, har tatt over.