Skihytte på Åsan

Etter at Astrid Mælan ga seg som «servitør» for skifolket på Åsan, har det vært flere år med rykter om et nytt permanent serveringsted.
Nå er det iferd med å bli en realitet. Åsen Sameiet kjøpte det gamle klubbhuset til Tynset JFF som har stått på skytebanen på Tynset.
Hytta står fint plasser ved Flotjønna rette bak gapahuken (helt til høyre på bildet). Det blir neppe servering herfra i vinter, men til neste år vil det sikkert være mulig å kjøpe kaffe og vafler i ny hytt.