Nye Tunnabru og RV3 ved Lonåsen

Stålkonstrúksjonen er på plass, mer enn 500m3 betong er fylt på og mye asfalt er lagt på den ny veiparsellen på nordsiden av brua. Alt ser ut til å vær i rute for åpning som planlagt i desember.

 

«Nyveien» nord for brua, langs Tunna, sett fra Skardet.


     Slik så det ut i november 2022