Tønset eller Tynset?

Lite som skjer på Tynset?   Tønset klinger bedre?

Sentrum i Tønset, Neby, lå på vestsiden av Glåma og var et knutepunkt i Østerdalen.
Veien gikk sørvest for dagens Neby, mot Glåma, hvor den krysset elva og la grunnlaget for Neby. Bru ble det ikke før ut på1700-tallet. Jernbanen kom til Tønset i 1877 og Tønset stasjon ble opprettet.

Dette ble starten på ei storhetstid. Med Tønset stasjon som sentrumet for veksten i Tønset kommune. Mange hoteller vart bygd og det myldret av reisende i «downtown-Tønset». Det var den gang da vår kommune virkelig kunne ta i mot etablerer, og ting skjedd fort rundt jernbanestasjon. Tønset ble endret til Tynset fra 1.januar 1919.

Kanskje er det det som skal til – skifte navn tilbake til Tønset…… Da unngår vi ihvertfall forvekslingen  med Trysil😉
Tønset klinger bra.  Wedum og Co kan  sikkert bidra med noen kroner i forbindelse med navneskiftet…..

Les mer i Ola Ryes artikkel om postkort fra Tønset i Årbok for NordØsterdal 2019.